Osiguranje lica

UPITNIK ZA OSIGURANJE LICA

1. Korak - Vrste osiguranja
2. Korak - Dodatne informacije
3. Korak - Vaši podaci
 •  Uslovi pri zaključenju:

   

  Pristupna starost osigurane osobe od 16 do 55 godina

  Trajanje osiguranja od 10 do 30 godina

  Minimalna osigurana suma je 2.000,00 eur

   Minimalna mesečna premija je 15,00 eur

 •  Šta obuhvata životno osiguranje 15 plus?

   

  15 PLUS je paket osiguranja života i oboljenja od određenih teških bolesti prema sledećoj listi:

   

   Paralize

   Moždanog udara

   Srčanog infarkta

   Bajpasa koronarnih arterija

   Karcinoma

   Transplantacije organa

   Slepila

   Otkazivanje rada bubrega

   Multiple skleroze

   Operacije aorte

   Operacije srčanog zaliska

   Alchajmerove bolesti

   Benignog tumora mozga

   HIV-a

 • Program 15 plus Vam nudi finansijsku sigurnost za spokojnu starost. Ulaganjem u program ostvarujete pravo da Vam se po isteku osiguranja isplati celokupna osigurana suma uvećana za pripadajuću dobit. 
  Na ovaj način obezbeđujete sebi dugoročnu finansijsku stabilnost u vidu ušteđenog kapitala koji će Vam dobro doći nakon radnog veka. Kako danas u praksi obavezno zdravstveno osiguranje pokriva samo deo troškova lečenja, to porodici, pored prisustva teške bolesti može predstavljati podjednako ozbiljan problem. 

  Programom 15 PLUS članovi porodice stiču dodatnu finansijsku sigurnost za potrebe adekvatnog lečenja svog obolelog člana, jer se sredstva mogu upotrebiti za troškove lečenja osiguranika ali za pokrivanje pratećih troškova kao sto su ne ostvareni prihodi za vreme lečenja ili adaptaciju životnog prostora koja može biti potrebna usled bolesti. To često može biti presudan faktor za ishod lečenja i oporavka.

 •  Uslovi pri zaključenju:

   

  Pristupna starost od rođenja do 14. godine

  Trajanje osiguranja do 19. godine

   Korisnik osiguranja u slučaju doživljenja je obavezno dete

  Obavezno se zaključuje i osiguranje od nezgode

 •  Šta obuhvata životno osiguranje OSMEH plus?

   

  Program OSMEH PLUS Vam omogućava da već danas obezbedite svom detetu sigurnu štednju uz osiguranje od posledica nezgode. Osiguranu sumu zajedno sa pripisanom dobiti Vaše dete u 19-toj godini života može iskoristiti kao:

   

   Sigurnost pri započinjanu samostalnog života

   Kapital za započinjanje privatnog poslovanja

   Štednju za finansiranje visokog obrazovanja u zemlji ili inostranstvu.

   

  Svesni da razdraganost dece može dovesti i do povreda u program OSMEH plus ugradili smo i osiguranje od posledica nezgode. Garantujemo Vam isplatu ugovorene osigurane sume i naknade za dole navedene slučajeve:

   

   TRAJNA INVALIDNOST podrzumeva da se postotak utvrđene invalidnosti od ugovorene osigurane sume isplaćuje osiguranoj osobi nakon završetka lečenja i utvrđivanja stepena umanjenja opšte radne aktivnosti.

   

   LOM KOSTI podrazumeva isplatu unapred ugovorene novčane naknade za nastup preloma, nevezano za broj preloma prilikom povređivanja.

   

   BOLNIČKI DANI podrazumevaju isplatu unapred ugovorene novčane naknade za svaki dan proveden u bolnici bez obzira da li je reč o bolesti ili povredi zbog nastanka nezgode.

 • Uslovi pri zaključenju:

   

   Pristupna starost osigurane osobe od 14 do 65 godina

   Trajanje osiguranja od 5 do 30 godina

   Minimalna osigurana suma je 2.000,00 eur

   Minmalna mesečna premija je 15,00 eur

 •  Šta obuhvata životno osiguranje ŽIVOT plus?

   

  Dugoročna štednja donosi Vam veću finansijsku prednost. Malim ulaganjem na duži vremenski rok, stičete značajan kapital a što pre počnete sa štednjom, imaćete manje doprinose za Vaš željeni životni standard u starosti.

   

  Uvećajte svoje prihode vašom dodatnom rentom za bezbrižnu starost

   

  Ovaj paket osiguranja jedan je od najčešćih vrsta dodatnog osiguranja u penziji. Pored finansijske dobiti ovo osiguranje života ne smanjuje osiguravajuće pokriće i nudi sigurnost osiguranja u skladu sa Vašim potrebama.

   

  Mešovito osiguranje Život plus predstavlja lukrativan oblik štednje koji istovremeno obezbeđuje i Vas i Vašu porodicu. Pritom sami odlučujete o trajanju i iznosu premije, načinu plaćanja, visini Vašeg krajnjeg kapitala, načinu isplate osigurane sume.

   

  Vaša isplata osigurane sume po isteku ugovorenog perioda trajanja može biti u vidu rente (doživotne ili vremenski ograničene) ili odjednom isplaćen kapital. Takođe, postoji mogućnost da se za slučaj smrti usled nezgode ugovoriti dvostruka, trostruka, pa čak i četrvorostruku itd. osiguranu sumu.

 •  Uslovi pri zaključenju:

   

   Pristupna starost osigurane osobe od 14 do 65 godina

  Trajanje osiguranja od 5 do 30 godina

   Minimalna osigurana suma je 2.000,00 eur

   Minimalna mesečna premija je 15,00 eur

 •  Šta obuhvata životno osiguranje ŠTEDNJA?

   

  Iako su u ostalim našim programima obuhvaćene sve životne faze stanovništva, ipak se javlja potreba za ponudom osiguranja licima koja imaju zdravstvene probleme takve prirode da im nije moguće ugovoriti niti jedno od postojećih osiguravajućih pokrića iz našeg programa.

   

  Ovaj program ima karakter štednje, ali nudi i pokriće za rizik smrti usled nezgode ukoliko se ono dogovori i odobri.

   

  Uz ovo osiguranje se može, uz dogovor sa stručnim službama, ugovoriti i dodatno osiguranje od nezgode ili osiguranje za hirurške intervencije. Uslovi osiguranja su identični uslovima za program MG Dodatna renta.

 •  Uslovi pri zaključenju:

   

  Pristupna starost osigurane osobe od 14 do 65 godina

  Trajanje osiguranja od 1 do 25 godina

 • Šta obuhvata klasično riziko osiguranje?

   

  Riziko osiguranje života je posebna vrsta životnog osiguranja koja se odnosi samo na osiguranje za slučaj smrti. Kod ovakve vrste životnog osiguranja nema štednje. U slučaju nastupa osiguranog slučaja korisnik stiče pravo na isplatu osigurane sume koja je unapred ugovorena.

   

  Ukoliko smrt nastupi usled nezgode isplaćuje se korisniku dupla osigurana suma. Postoji mogućnost ugovaranja i višestruke osigurane sume za slučaj nastupa smrti usled nezgode.

   

  Kod klasičnog riziko osiguranja za relativno nisku mesečnu premiju osiguravate se na vrlo visoke osigurane sume.

   

  Riziko osiguranje se može koristiti kao garancija za otplatu kredita kod banaka.

 •  Uslovi pri zaključenju:

   

  Pristupna starost osigurane osobe od 50 do 75 godina

  Trajanje osiguranja doživotno

  Trajanje plaćanja najkraće 10 godina, najduže do 85 godine moguće osigurane sume od 1.000, 2.000 i 5.000 EUR

 • Šta obuhvata životno osiguranje INFINITIV

   

  Infinitiv program životnog osiguranja je prvenstveno namenjen našim starijim sugrađanima

  Naši osiguranici ne moraju da brinu o dodatnim lekarskim pregledima, s obzirom da ih nije potrebno raditi kod ovog programa životnog osiguranja koje pokriva slučaj smrti.

   

  Ponekad u životu instinktivno donosimo prave odluke koje nas čine bezbrižnim

   

  Pri nastupu osiguranog slučaja osiguravač se obavezuje na isplatu unapred ugovorene osigurane sume korisniku osiguranja kako bi se pokrili svi planirani i neplanirani troškovi koji su ostali za života osiguranika. Ukoliko je ugovorena naknada u slučaju smrti osiguranika u inostranstvu, isplatiće se troškovi prevoza iz inostranstva u poslednje mesto prebivališta u Republici Srbiji.