KUPI OSIGURANJE ONLINE


KUPIOSIGURANJEONLINE.RS je web aplikacija za online kupovinu svih vrsta životnih I neživotnih osiguranja.

Na osnovu Vašeg zahteva za dostavljanje ponude, kroz popunjavanje različitih upitnika koji se nalaze na ovoj platformi, pristupamo pronalaženju najoptimalnijih rešenja za osiguravajuće pokriće, u skladu sa Vašim potrebama. Kao brokeri u osiguranju, zastupajući isključivo Vaše interese, kao naših nalogodavaca, kontaktiramo osiguravajuća društva obezbeđujući najpovoljnije tržišne uslove.

BISERNA POLISA D.O.O.BISERNA POLISA D.O.O. je društvo za posredovanje u osiguranju, osnovano 2010. godine rešenjem NBS-a, koje se bavi svim vrstama neživotnih i životnih osiguranja. Kao brokeri u osiguranju, naš posao je dovođenje u vezu klijenta sa osiguravajućim društvom, a jedan od modela ovog poslovnog odnosa je i ova platforma. Koristeći naše usluge klijent dobija najoptimalnije ponude osiguranja po najboljim tržišnim uslovima. Naša usluga je za klijenta potpuno besplatna jer naše prihode ostvarujemo od provizija koje nam isplaćuju osiguravajuća društva.

U našem poslovanju primenjujemo najviše standarde koje propisuje Zakon o osiguranju i Narodna banka Srbije. Ovom platformom, želimo da se još više približimo i prilagodimo potrebama klijenta, štedeći prvenstveno Vaše vreme i novac.

Pitajte nas