Domaćinstvo

UPITNIK ZA OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

Jedno od najzastupljenijih osiguranja, bez koga mnogi stanovnici u svetu ne mogu ni da zamisle svakodnevan život, jeste osiguranje domaćinstva. Ipak i pored toga, u Srbiji manje od desetine stanovništva poseduje bilo kakav vid osiguranja imovine. Statistike požara na području naše zemlje, kao i poplave koji su ponovo aktuelne, samo nas još jednom podsećaju da bez obzira na trenutne ekonomske i društvene okolnosti, pravu zaštitu svoje imovine možemo obezbediti jedino sami, a najbrži i najpristupačniji vid zaštite jeste polisa osiguranja.

1. Korak - Informacije o objektu
2. Korak - Osigurani rizici
3. Korak - Podaci o vlasniku objekta
4. Korak - Vaši podaci